Kontakty
Životopis

Publikace


Časopisy:

 1. Pouzar M., Kratochvíl T., Kaski S., Kaiser J., Knotek P., Čapek L., Černohorský T., Effect of particle size distribution in laser-induced breakdown spectroscopy analysis of mesoporous V–SiO2 catalysts , Journal of Analytical Atomic Spectrometry 26 (11), 2281-2288 (2011)
 2. Priecel P., Čapek L., Kubička D., Homola F., Ryšánek P., Pouzar M., The role of alumina support in the deoxygenation of rapeseed oil over NiMo–alumina catalysts, Catalysis Today 176 (1), 409-412 (2011)
 3. Pouzar M., Kratochvíl T., Čapek L., Smoláková L., Černohorský T., Krejčová A., Hromádko L., Quantitative LIBS analysis of vanadium in samples of hexagonal mesoporous silica catalysts, Talanta 83 (5),1659-1664 (2011)
 4. Pouzar M., Schmidt M., Krejčová A., Černohorský T, Nickel Release from Piercing Jewellery, SRX Chemistry vol. 2010, Article ID 769070, 2010. doi:10.3814/2010/769070 (2010)
 5. Pouzar M., Černohorský T., Průšová M., Prokopčáková P., Krejčová A., LIBS analysis of crop plants, Journal of Analytical Atomic Spectrometry 24 (7), 953-957 (2009)
 6. Besta T., Safrankova J., Pouzar M., Novak J., Novakova K., Late Pleistocene-early Holocene transition recorded in the sediments of a former shallow lake in the Czech Republic , Hydrobiologia 631 (1), 107-120 (2009)
 7. Pouzar M., Průšová M., Prokopčáková P., Černohorský T., Wiener J., Krejčová A., LIBS analysis of chromium in samples of dyed wool fabric, Journal of Analytical Atomic Spectrometry 24, 685-688 (2009)
 8. Pouzar M., Krejčová A.,Černohorský T., Pešková K., Study of contamination sources in the process of cryogenic grinding, Talanta 76 (2), 254-258 (2008)
 9. Krejčová A.,Pouzar M., Černohorský T., Pešková K., The cryogenic grinding as the important homogenization step in analysis of inconsistent food samples, Food chemistry 109 (4), 848-854 (2008)
 10. Černohorský T., Krejčová A., Pouzar M., Vavrušová L., Elemental analysis of flour-based ready-oven foods by slurry sampling inductively coupled plasma optical emission spectrometry, Food Chemistry 106, 1246-1252 (2008)
 11. Pouzar M.,Černohorský T., Methods of elemental analysis utilisable in RoHS, Chemické listy, 101(1), 92-93 (2007)
 12. Krejčová A., Černohorský T., Pouzar M., Determination of Metal Impurities in Pure Hydroxydes and Salts by Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry, Analytica Chimica Acta 582, 208-213 (2007)
 13. Krejčová A., Černohorský T., Pouzar M., Determination of metal impurities in ultrapure CaCl2 and MgCl2 by ICP OES, Microchimica acta, 156 (3-4), 271-275 (2006)
 14. Pouzar M.,Černohorský T., Sákra T., ED XRF Spectrometric Determination of Total Sulfur Content in Leaves, Chemia Analityczna (Warsaw) 51 (1), 173-178 (2006) Grant (project no. 253100002 of Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic)
 15. Černohorský T., Pouzar M., Jakubec K., ED XRF analysis of precious metallic alloys with the use of combined FP method ,Talanta 69 (3), 538-541 (2005), Grant (project no. 0021627502 of Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic)
 16. Krejčová A., Kahoun D., Černohorský T., Pouzar M., Determination of macro and trace element in multivitamins preparations by inductively coupled plasma optical emission spectrometry with slurry sample introduction. Food Chemistry 98 (1), 171-178 (2006)
 17. Knotek P., Pouzar M., Bulánek R., Noveská K., Determination of Extraframework Metal Content in Zeolitic Catalysts by Means of WD XRF Spectrometry, Sci. Pap. Univ. Pardubice Ser. A 9, 97 - 110,(2003) Grant (FRVŠ 208/2003)
 18. Pouzar M., Černohorský T., Krejčová A., Determination of Metals in Drinking, Surface and Waste Water by XRF Spectrometry after Preconcentration of Sample on Ion - exchange Filter, Chemia Analyticzna (Warsaw), 48(1), 55 -64, (2003)
 19. Pouzar M., Černohorský T., Krejčová A., Determination of Total Ge Content in Bi2-xGexSe3 Monocrystals by Wave Dispersion X-Ray Fluorescence Spectrometry (WD XRF), Microchimica acta, 140, 171-174 (2002)
 20. Pouzar M., Černohorský T., Krejčová A., Determination of metals in lubricating oils by X-ray fluorescence spectrometry, Talanta, 54, 829 - 835, (2001)
 21. Pouzar M., Černohorský T., Bulánek R., Krejčová A., Stanovení mědi v zeolitech metodou vlnově disperzní rentgenfluorescenční spektrometrie (WD XRF), Chem. Listy, 94, 197 - 201 (2000)

Přednášky a postery na konferencích:

 1. Černohorský T., Pouzar M., Průšová M., Prokopčáková P., Wiener J., Krejčová A.,: LIBS Analysis of Chromium in Samples of Dyed Wool Fabric, Pittcon 2009, Chicago, USA, March 8 - 13, poster
 2. Krejčová A.,Pouzar M.,Černohorský T.: The microwave digestion of cryogenicaly ground electronic parts within the scope of RoHS and WEEE regulation, Trends in sample preparation '07, 26.-30.6. 2007, Seggau Castle, Austria, Book of abstracts (ISBN 978-3-902465-72-6, page 70)
 3. Pouzar M., Krejčová A., Černohorský T., Pešková K.: The study of contamination effects during cryogenic grinding, Trends in sample preparation '07, 26.-30.6. 2007, Seggau Castle, Austria, Book of abstracts (ISBN 978-3-902465-72-6, page 73)
 4. Pouzar M., Krejčová A., Černohorský T., Pešková K.: Kryogenní mletí jako metoda přípravy vzorku pro prvkovou analýzu, 13. spektroskopická konference, 18.-21.6. 2007, Lednice, Spektroskopická společnost JMM, sborník (ISBN 80-903732-2-4, str. 39)
 5. Pouzar M.,Krejčová A.,Černohorský T.: Analysis of Electronic Parts Within the Scope of the RoHS and WEEE Regulation., The Seventh European Meeting on Environmental Chemistry (EMEC7), Brno, Czech Republic, December 6-9, 2006, Book of Abstracts (ISBN 80-214-3320-5,page 207)
 6. Krejčová A., Černohorský T., Pouzar M.: Determination of metal impurities in ultrapure inorganic salts by ICP OES. Konference s mezinárodní účastí 4. anorganická analýza v životním prosředí, Pardubice, 19.-22. 9. 2005
 7. Krejčová A., Kahoun D., Černohorský T., Pouzar M.: Příprava kontrolního materiálu na bázi multivitaminového přípravku. Seminář "Zajištění kvality analytických výsledků", Komorní Lhotka, 30.3.-1.4.2005, sborník (ISBN 80-86380-26-2, str.146)
 8. Krejčová Anna, Černohorský Tomáš, Kahoun David., Pouzar Miloslav: ICP OES Analysis of Multivitamin Preparations. XVIIth Slovak Spectroscopis Conference, 5.-9.9.2004, Tatranské Zruby, 2004. Book of Abstract ( ISBN 80-8073-167-5, page 29)
 9. Pouzar M., Černohorský T., Sákra T., Krejčová A.: XRF analýza S v listí, VI. Banskoštiavnické dni 2004, 6.-8. 10. 2004 Banská Štiavnica, 2004
 10. Pouzar M., Černohorský T.: Zkušenosti s novou generací software bezkalibrační analýzy FPM II, Seminář XRF spektrometrie 2004, 6-8.4.2004, Lázně Bohdaneč 2004
 11. Černohorský T., Pouzar M., Jakubec K.: XRF analýza slitin PtIrRhPd, Seminář XRF spektrometrie 2004, 6-8.4.2004, Lázně Bohdaneč 2004
 12. Krejčová A, Černohorský T., Kahoun D., Pouzar M.: "ICP OES Analysis of Multivitamin Preparations. XVIIth Slovak Spectroscopis Conference", 5.-9.9.2004, Tatranské Zruby, 2004
 13. Krejčová A., Černohorský T., Pouzar M.: "Prvková analýza potravních doplňků", konference "Mikroelementy 2003" , Slapy 2. - 4. září 2003 sborník (ISBN 80-86380-20-3) (Grant MSM 253100002)
 14. Poláčková D., Pouzar M., Černohorský T., Matěcha J.: poster " Tribotechnická analýza olejů metodou energiově dispersní rentgenfluorescenční spektrometrie, konference "12 spektroskopická konference v Praze, Spektroskopická společnost JMM, Praha, Česká republika, 12.6.2003
 15. Poláčková D., Pouzar M., Černohorský T., poster "Tribotechnic Analysis of Oils by Energy Dispersive X-ray fluorescence Spectroscopy", mezinárodní konference Youngchem 2003, Zakopane, Polsko, 21.10.-27.10. 2003
 16. Černohorský T., Pouzar M., Krejčová A., : plenární přednáška " Stanovení síry v rostlinných materiálech a olejích metodou XRF spektrometrie", konference 12-té Analytické dni, Vrátná dolina, Slovensko 2002
 17. Pouzar M., Černohorský T., Krejčová A.: Stanovení síry v listí metodou WD XRF spektrometrie, seminář Mikroelementy, Slapy, 3. - 5. 9. 2002
 18. Černohorský T., Pouzar M., Krejčová A.,: přednáška " Nové možnosti bezkalibrační XRF analýzy zlatnických kovů", mezinárodní konference Hutní analytika 2002, Luhačovice 2002, sborník (ISBN 80-86380-10-6, str. 38-44)
 19. Pouzar M., Černohorský T., Stanovení S v olejích, plastech a pryži metodou WD XRF, seminář Rentgenfluorescenční spektrometrie, Lázně Bohdaneč,14.-16.3. 2002
 20. Pouzar M., Černohorský T., Krejčová A.: Stanovení Ca a P v krmných směsích metodou XRF spektrometrie, seminář Mikroelementy , Slapy, 4.-6. 9. 2001
 21. Černohorský T., Pouzar M., Peka J.: "Analýza materiálů na bázi Pd/Ag a Pd/Cu stolním vlnově dispersním XRF spektrometrem", mezinárodní konference Hutní analytika 2001, Suché Rudné 2001, sborník (ISBN 80-86380-06-8, str. 55)
 22. Černohorský T., Pouzar M., Krejčová A.: XRF analýza P a Ca v krmných směsích , mezinárodní konference QUALIMA 2001, Hradec Králové 2001
 23. Černohorský T., Pouzar M.: Nové možnosti AA, NIR a XRF spektrometrie při analýze krmných směsí, konference QUALIMA 2000, Hradec Králové 12 - 16. 9. 2000
 24. Černohorský T., Pouzar M.: Využití XRF spektrometrie při tribotechnice olejů, seminář Nové poznatky v tribotechnice, Lázně Bohdaneč, 6.4. 2000
 25. Černohorský T., Pouzar M.: Rentgenfluorescenční, analýza olejů, seminář Rentgenfluorescenční spektrometrie, Lázně Bohdaneč,14.-16.3. 2000
 26. Černohorský T, Pouzar M.: Rentgenfluorescenční analýza kapalných vzorků, seminář Rentgenfluorescenční spektrometrie, Lázně Bohdaneč, 14.-16.3. 2000
 27. Pouzar M., Šrámková J.: Využití mikrovlnné techniky při rozkladech minerálních a rostlinných olejů a zeolitů, seminář Anorganická analýza životního prostředí, Komorní Lhotka 1999 sborník (ISBN 80-86380-00-9)
 28. Krejčová A., Černohorský T.: Pouzar M., Srovnání metod analýzy olejů z hlediska přípravy vzorků a správnosti výsledků, seminář Příprava vzorků pro chemickou analýzu III,. Radějov 1998

Populárně vědecké publikace


 1. Pouzar M., O supech a lidech, Antropologia Integra 2 (1), 139-141, (2011)
 2. Pouzar M., S kanónem na vrabce aneb úkladná vražda pomocí polonia 210, Antropologia Integra 1 (1), 107-109, (2010)
 3. Pouzar M., Následky filmové slávy šestimocného chrómu, Vesmír 86 (8), 482-483, (2007)

top