Kontakty
kalich hořkosti

Průmyslová toxikologie

 • Laboratorní postupy testování toxicity - část 1 (2,3 Mb)
 • Laboratorní postupy testování toxicity - část 2 (1,4 Mb)
 • Laboratorní postupy testování toxicity - část 3 (0,9 Mb)
 • Epidemiologické studie v toxikologii (0,6 Mb)
 • Křivka "dávka-účinek"-nízké dávky (0,5 Mb)
 • Meta-analýza toxikologických publikací (0,8 Mb)
 • Úvod do analýzy rizik (1,8 Mb)
 • Příčiny vzniku a zdravotní následky havárie jaderné elektrárny v Černobylu (8,5 Mb)
 • Příčiny vzniku a zdravotní následky havárie chemického závodu v Bhopalu (1,7 Mb)
 • Toxické účinky azbestu (3,6 Mb)
 • Toxikologie polychlorovaných dibenzodioxinů a dibenzofuranů (1,2 Mb)
 • Bojové otravné látky (2,5 Mb)
 • Šestimocný chróm, Erin Brockovich a interpretace toxikologických dat (1,1 Mb)

zpet na prednasky