Kontakty
kalich hořkosti

Obecná toxikologie

  • Orgánová toxicita 1 (1,7 Mb)
  • Orgánová toxicita 2(látky neurotoxické) (5,1 Mb)
  • Faktory ovlivňující účinek toxické látky (1,8 Mb)
  • Toxikokinetika 1 (absorpce, distribuce) (2,3 Mb)
  • Toxikokinetika 2 (biotransf., exkrece) (4,4 Mb)
  • Obecné zásady terapie otrav, Antidota (0,5 Mb)
  • Karcinogeny,mutageny a teratogeny 1 (0,8 Mb)
  • Karcinogeny,mutageny a teratogeny 2 (1,3 Mb)
  • Zdroje toxikologických dat (2,5 Mb)
  • Informační zdroje v toxikologii (1,4 Mb)

zpet na prednasky