Kontakty
kalich hořkosti

Rezidua léčiv v životním prostředí

  • Osud léčiv v životním prostredi (1,8 Mb)
  • Hodnocení nebezpečnosti léčiv pro životní prostředí (0,8 Mb)
  • Ekotoxicita vybraných skupin léčiv 1 (5,6 Mb)

zpet na prednasky