Kontakty
kalich hořkosti

Environmentální toxikologie

  • Havárie tankeru Exxon Valdez (6,6 Mb)
  • Černobyl-ekotoxikologické následky (6,3 Mb)
  • Pesticidy I - organofosfáty a karbamáty (1,5 Mb)
  • Pesticidy II - halogenované uhlovodíky (4,5 Mb)
  • Látky poškozující hormonální systém (EDs) (8,8 Mb)
  • Rezidua léčiv v životním prostředí (2,3 Mb)
  • Člověk proti vodě, voda proti člověku (8,3 Mb)

zpet na prednasky