Kontakty
Laboratory of atomic spectrometry

Laboratoř prvkové analýzy


   Pracuji v laboratoři prvkové anylýzy při Ústavu ochrany životního prostředí na FCHT Univerzity Pardubice. Hlavní oblastí mého zájmu jsou nedestruktivní metody prvkové analýzy vzorků jako je rentgenfluorescenční spektrometrie a LIBS