Kontakty

Kalich hořkosti - kniha plná jedů


autor Úvodní slovo autora

   V září tohoto roku vyšla v Akademickém nakladatelství CERM v Brně má kniha s názvem Kalich hořkosti. Jedná se o pestrou koláž složenou z textů různých forem (eseje, povídka, veršované skladby, populárně naučná pojednání) jejichž společným tématem jsou toxické látky a jejich účinky na člověka a životní prostředí.

   Během uplynulých deseti let se mi totiž při shromažďování podkladů pro přednášky z předmětu Toxikologie povedlo objevit několik zajímavých příběhů a historek, které se týkaly kdysi slavných travičských kauz, otrav historicky významných osobností a také několika pozoruhodných událostí, v jejichž průběhu sehrály nějakou roli přírodní toxiny nebo jedovaté produkty lidského umu či nerozumu. Mnohé z těchto příběhů mě svým poselstvím oslovily natolik, že jsem se rozhodl je nenechat upadnout v zapomnění. Zbýval-li mi čas a síly, pokoušel jsem se je všemožně šířit a to nejen slovem, ale i písmem. V tomto snažení mi nezištnou pomoc poskytla jak elektronická média (zejména internetové časopisy OSEL.CZ a Neviditelný pes ) tak i tištěné časopisy ( Antropologia integra a Vesmír ). Jepičí život příspěvků ve zmíněných médiích mě však posléze dovedl k přesvědčení, že má-li být má mise alespoň trochu úspěšná, budu pro své výtvory muset najít mnohem trvanlivější nosič, než jakým je digitální mrak. Původně jsem zvažoval tesání do kamene, jenže upadající obliba kamenického řemesla a kritický nedostatek vhodných žulových bloků mě nakonec donutily ke kompromisnímu řešení. Tím dobrým, co je podle staré lidové moudrosti obsaženo ve všem zlém, byla v daném kontextu možnost angažmá vynikající grafičky Stáni Bártové, která by jistě (ani kvůli mně) nebyla ochotna trávit své večery ve společnosti dláta a perlíku. Kalich hořkosti v těle z papíru a tiskařské černi tak díky ní mohl získat další zajímavý rozměr.

   Přestože se dlouhá léta věnuji pedagogické práci a jsem zcela jistě svou profesí značně zdeformován, věřím, že se mi v případě zmiňované publikace podařilo udržet na uzdě své jinak těžko ovládnutelné sklony k mentorování a poučování. Většina z informací, které jsou v knize obsaženy, asi nebude využitelná ani v rámci boje o dobré studijní výsledky ani při získávání lukrativního zaměstnání. Navzdory tomu věřím, že její čtení nebude ztrátou času. Vždyť co je na světě cennějšího než skutečně zajímavý příběh…….

Přeji příjemnou zábavu


V Pardubicích 21.9.2013

Zpět